"Dokončil jsem svoji Osmou. Je to největší, co jsem doposud udělal. Symfonie je tak jedinečná ve formě a obsahu, že se o tom nedá psát. Představte si, že začíná zvučet a znít celé Universum. Už to nejsou lidské hlasy, ale planety a slunce, které obíhají." Gustav Mahler, 15. 8. 1906 

Mahler 8 je ojedinělý a odvážný projekt provede Symfonie č.8, kterou složil jeden z největších rakouských skladatelů Gustav Mahler. Jde o unikátní dílo nejen svou kvalitou, ale také náročností svého provedení, neboť při premiéře v roce 1910 účinkovalo 1.005 členů orchestru a sboristů. Odtud také pochází označení Mahlerovy Osmé jako Symfonie tisíců.Nositelem projektu je Moravskoslezská Sinfonietta, z.s., subjekt, působící jako orchestrální akademie pro žáky základních škol, studenty konzervatoří a vysokých škol. Cílem této organizace je vzdělávat v orchestrální hře mladé muzikanty z celé České republiky. Moravskoslezská Sinfonietta od svého založení podpořila rozvoj více než 1.000 mladých muzikantů.

Světoznámý rakouský hudební skladatel se narodil 7. 6. 1860 v Kališti, poblíž Humpolce, a zemřel 18. 5. 1911 ve Vídni. Je autorem mj. 10 symfonií, přičemž právě jeho 8. symfonie je jedním z nejrozsáhlejších sborových děl klasického koncertního repertoáru, protože vyžaduje obrovské instrumentální a vokální obsazení.

Historické budovy dnešního Trojhalí Karolina v Ostravě byly dostavěny v roce 1921 jako elektrárny vyrábějící elektrickou energii pro okolní průmyslové provozy. Celá průmyslová oblast vč. Trojhalí byla vybudována a ze začátku i vlastněna firmou Vítkovické horní a hutní těžířstvo, kterou založili bratři Gutmannové, rakouští podnikatelé a průmyslníci, a Anselm Solomon Rothshild, rakouský bankéř. Dnes Trojhalí Karolina, jeden z klenotů ostravské průmyslové historie, slouží široké veřejnosti jako prostor pro rozmanité kulturní a volnočasové aktivity.

Prostor ostravského Trojhalí Karolina nebyl pro konání koncertu vybrán náhodně. Mahlerova Osmá byla totiž premiérována v mnichovské Neue Musik-Festhalle, budově, která je dobou svého vzniku a svým konstrukčním řešením budovám Trojhalí velice podobná."Mahlerova Osmá mi zní v hlavě již mnoho let. Za dob
mých studií na Janáčkově konzervatoři v Ostravě mne
oslovil osobitý výklad PhDr. Jiřího Čecha. Ten o Osmé mluvil
tak zapáleně, že se mi vryla do paměti. 8. Symfonie je jedno z největších instrumentálně-vokálních děl, které bylo v dějinách lidstva stvořeno. Rok 2026 je rokem významných výročí v životě Moravskoslezské Sinfonietty i v odkazu samotného Gustava
Mahlera. Stejně jako Gustav Mahler věnoval 8. Symfonii své ženě Almě i já bych chtěl tyto dva koncerty věnovat Moravskoslezskému kraji - místu, který je mým domovem, a které mám velmi rád."

Jan Soukup, zakladatel MSS, nositel projektu


"Jako patronka Moravskoslezské Sinfonietty jsem velmi ráda
přijala i roli patronky unikátního projektu provedení Mahlerovy
8. symfonie, který chce právě Sinfonietta uspořádat v roce 2026. Jak znám Jana Soukupa, tohoto nadšeného a odvážného zakladatele Sinfonietty, nemám pochyb, že koncert bude opravdu skvělým hudebním zážitkem."

Jana Boušková, přední česká a světová harfistka, ambasadorka projektu