DIRIGENT

Christian ARMING

Hudební ředitel Filharmonie Royal de Liège
Hlavní hostující dirigent Symfonického orchestru z Hirošimy

Christian Arming je jedním z nejvyhledávanějších rakouských dirigentů, velmi úspěšný na obou polích hudby - symfonické a operní. Od sezóny 2011/12 je hudebním ředitelem Filharmonie Royal de Liège, dříve byl hudebním ředitelem Nové japonské filharmonie v Tokiu. V roce 2017 byl jmenován hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru v Hirošimě.

Narodil se ve Vídni a studoval dirigentství pod Leopoldem Hagerem na Univerzitě hudebních a múzických umění ve Vídni. Jeho mentorem a silným podporovatelem jeho kariéry byl rovněž Seiji Ozawa, který jej představil v Bostonu a Tokiu. Ve 24 letech (roku 1996) se Arming stal šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava a o šest let později byl jmenován hudebním ředitelem Divadla Lucerna a symfonického orchestru (v letech 2002-2004).


ASISTENTI DIRIGENTA

Ondřej Packan

Působit jako asistent dirigenta při nastudování této skvostné symfonie je obrovská výzva. Budeme muset vyjádřit Mahlerovu kosmickou vizi, takže půjdeme nad rámec všech limitů a rozměrů. Přeci jen ji nadepsal slovy "Představte si, že vesmír začne zvučet a znít". Vyjádřit pocitové rozdíly mezi větami bude nesmírně náročné, vždyť v první zhudebnil svatodušní hymnus až s filozofickým nádechem a ve druhé pak závěrečný text Goethovy tragédie Faust. V závěru symfonie se pak rozezní text Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis (Vše pomíjivé je jen podobenstvím), kde se rozezní již zmiňovaný vesmír. K dokonalému provedení v tak monstrózním obsazení je zapotřebí nesmírné pevnosti v souhře a udržení napětí až do konce.

Josef Kurfiřt

Osmou symfonii Mahler napsal v rekordně krátkém čase a při jejím rozsahu a komplexnosti je to neskutečný výkon. Zhmotnil svou jasnou vizi díla, které je v kontextu jeho vlastní a obecně symfonické tvorby jedinečné. Provedení této symfonie v Trojhalí Karolina bude rovněž zhmotněním jasné vize, kterou již léta nosí v hlavě zakladatel Moravskoslezské Sinfonietty Jan Soukup. Před několika lety, kdy jsem začal s MSS spolupracovat, mi byla tato myšlenka představena a od první chvíle mi učarovala. K provedení tohoto unikátního díla je zapotřebí mnoho energie, umu, inspirace a pečlivé přípravy. Proto my, účinkující, pokorně žádejme incipitem této nádherné symfonie: "Veni, creator spiritus" nebo-li "Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplň je svou milostí..."

SÓLISTÉ

Veronika Rovná, 1. soprán

"S Mahlerovou tvorbou jsem se poprvé seznámila před pár lety, kdy jsem měla možnost interpretovat jeho závěrečnou "nebeskou" část čtvrté symfonie. Jeho velkolepost a genialita mne naprosto uchvátila a je mi ctí, že budu součástí koncertů, které se uskuteční v Trojhalí Karolina v roce 2026. Věřím, že Mahlerova Osmá symfonie, bude nejen pro nás účinkující, ale také pro Ostravu mimořádným zážitkem."

Liana Sass, 2. soprán

"Gustava Mahlera považuji za jednoho z největších skladatelů symfonické hudby. Ve svých symfoniích poměrně často využívá vokální složku. Vždy jsem jeho dílo obdivovala, ale první setkání s jeho tvorbou přišlo až v minulém roce. Píseň o zemi na slova čínské poezie mě doslova pohltila. A proto jsem s radostí přijala nabídku k účinkování v Symfonii č. 8. Je to dílo obrovského rozsahu a já ze srdce věřím, že toto provedení vzbudí velký zájem a nadchne posluchače. Také se velmi těším na spolupráci se skvělými kolegy."

Tereza Kurfiřtová, 3. soprán

"S Gustavem Mahlerem jsem spjatá od svého dětství, narodila jsem se totiž jen pár kilometrů od Kališť a studovala hudbu na ZUŠ nesoucí jeho jméno. Možnost zapojit se do provedení tohoto monumentálního a krásného díla jsem proto přijala s velkou radostí a těším se na květen roku 2021, kdy 8. Symfonii společně s Moravskoslezskou Sinfoniettou a dalšími umělci představíme posluchačům."

Michaela Zajmi, 1. alt

"Působím jako sólistka Národního divadla v Praze. Pro nás operní pěvce je velice důležité se zdokonalovat i v písňové tvorbě. Gustav Mahler je mým velice oblíbeným skladatelem a proto na koncertních podiích často uvádím jeho písňové cykly. Nabídku zazpívat si Mahlerovu "Symfonii tisíců" jsem přijala bez váhání, jelikož je to nádherné a monumentální dílo a přispělo k tomu i to, že Moravskoslezská Sinfonietta má již své dobré jméno a postavení v hudebním světě."

Václava Krejčí Housková, 2. alt

"Písňová tvorba Gustava Mahlera bylo téma mojí bakalářské práce na Akademii múzických umění v Praze. Hlavně díky ní jsem se začala více zajímat nejen o písňovou, ale i orchestrální tvorbu tohoto geniálního skladatele. Stala jsem se nadšeným návštěvníkem "mahlerovských" koncertů. Jeho velký smysl pro drama a lyriku ve mně stále vzbuzuje mnoho emocí. Nesmírně se těším na svého prvního "Mahlera", kterého si budu moci zazpívat na koncertním pódiu. Symfonie č. 8. je pro mě skutečně splněný sen."

Daniel Schostok, tenor

"Pozvání zazpívat si tenorové sólo Mahlerovy Osmé symfonie s Moravskoslezskou Sinfoniettou mne dělá šťastným a hrdým. O tělesu, které má pouhých deset let a je schopno přednést "Symfonii tisíců", vypovídá jeho velká angažovanost, vášeň a talent. Trojhalí Karolina je překrásné místo, kde se vize stane realitou a hudba osloví srdce nejen posluchačů ale také i hudebníků."

Jan Hnyk, bas

"Mahlera vnímám jako velikou výzvu. Slovy Formanova filmového císaře Josefa II. - je tam poněkud mnoho not, ale nutno dodat, že každá je přesně na tom pravém místě."

.

Lukáš Bařák, baryton

Mahlerova Osmá je nejen monumentální dílo o čemž nás přesvědčí hned na svém počátku, ale nachází se v ní plno emocí, které vychází z nitra Mahlerovy duše a při každém dalším poslechu zde objevujete stále něco nového. Velmi se těším na setkání s mými kolegy na velkém pódiu v Trojhalí Karolina.