DIRIGENT

Christian ARMING


ASISTENTI DIRITGENTA

                     Ondřej Packan                                                                                                        Josef Kurfiřt

SÓLISTÉ

Veronika Rovná Holbová, 1. soprán

"S Mahlerovou tvorbou jsem se poprvé seznámila před pár lety, kdy jsem měla možnost interpretovat jeho závěrečnou "nebeskou" část čtvrté symfonie. Jeho velkolepost a genialita mne naprosto uchvátila a je mi ctí, že budu součástí koncertů, které se uskuteční v Trojhalí Karolina v roce 2021. Věřím, že Mahlerova Osmá symfonie, bude nejen pro nás účinkující, ale také pro Ostravu mimořádným zážitkem."

Liana Sass, 2. soprán

"Gustava Mahlera považuji za jednoho z největších skladatelů symfonické hudby. Ve svých symfoniích poměrně často využívá vokální složku. Vždy jsem jeho dílo obdivovala, ale první setkání s jeho tvorbou přišlo až v minulém roce. Píseň o zemi na slova čínské poezie mě doslova pohltila. A proto jsem s radostí přijala nabídku k účinkování v Symfonii č. 8. Je to dílo obrovského rozsahu a já ze srdce věřím, že toto provedení vzbudí velký zájem a nadchne posluchače. Také se velmi těším na spolupráci se skvělými kolegy."

Tereza Hořejšová, 3. soprán

"S Gustavem Mahlerem jsem spjatá od svého dětství, narodila jsem se totiž jen pár kilometrů od Kališť a studovala hudbu na ZUŠ nesoucí jeho jméno. Možnost zapojit se do provedení tohoto monumentálního a krásného díla jsem proto přijala s velkou radostí a těším se na květen roku 2021, kdy 8.Symfonii společně s Moravskoslezskou Sinfoniettou a dalšími umělci představíme posluchačům."

Michaela Zajmi, 1. alt

"Působím jako sólistka Národního divadla v Praze. Pro nás operní pěvce je velice důležité se zdokonalovat i v písňové tvorbě. Gustav Mahler je mým velice oblíbeným skladatelem a proto na koncertních podiích často uvádím jeho písňové cykly. Nabídku zazpívat si Mahlerovu "Symfonii tisíců" jsem přijala bez váhání, jelikož je to nádherné a monumentální dílo a přispělo k tomu i to, že Moravskoslezská Sinfonietta má již své dobré jméno a postavení v hudebním světě."

Václava Krejčí Housková, 2. alt

"Písňová tvorba Gustava Mahlera bylo téma mojí bakalářské práce na Akademii múzických umění v Praze. Hlavně díky ní jsem se začala více zajímat nejen o písňovou, ale i orchestrální tvorbu tohoto geniálního skladatele. Stala jsem se nadšeným návštěvníkem "mahlerovských" koncertů. Jeho velký smysl pro drama a lyriku ve mně stále vzbuzuje mnoho emocí. Nesmírně se těším na svého prvního "Mahlera", kterého si budu moci zazpívat na koncertním pódiu. Symfonie č. 8. je pro mě skutečně splněný sen."

Daniel Schostok, tenor

"Pozvání zazpívat si tenorové sólo Mahlerovy Osmé symfonie s Moravskoslezskou Sinfoniettou mne dělá šťastným a hrdým. O tělesu, které má pouhých deset let a je schopno přednést "Symfonii tisíců", vypovídá jeho velká angažovanost, vášeň a talent. Trojhalí Karolina je překrásné místo, kde se vize stane realitou a hudba osloví srdce nejen posluchačů ale také i hudebníků."

Jan Hnyk, bas

"Mahlera vnímám jako velikou výzvu. Slovy Formanova filmového císaře Josefa II. - je tam poněkud mnoho not, ale nutno dodat, že každá je přesně na tom pravém místě."

.